Diff for "Achtergronden vrije schoolboeken"

Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2008-09-25 17:41:43
Size: 268
Comment:
Revision 6 as of 2009-05-30 23:33:51
Size: 268
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
 * ["Eisen voor een ontwikkelportaal"]
 * ["Smeden gemeenschap"]
 * [[Eisen voor een ontwikkelportaal]]
 * [[Smeden gemeenschap]]
Line 6: Line 6:
 * ["De filosofie achter vrije informatie"]
 * ["Cijfers"]
 * [[De filosofie achter vrije informatie]]
 * [[Cijfers]]

Er zijn twee zaken die in het bijzonder aandacht behoeven om het concept van vrije schoolboeken te doen slagen:

Uitleg over het concept

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie