Artikel vrije schoolboeken op Wikipedia

"Tenminste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie. Deze persoon heeft daarom voorgesteld dit artikel te verwijderen. Het artikel is daartoe op de verwijderlijst geplaatst." Dat is de melding die bovenaan de bladzijde over vrije schoolboeken op Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_schoolboeken - prijkt.

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina%27s staat als argumentatie: "Vrije schoolboeken - ne - een goed idee wellicht, maar tot nu toe ook nit meer dan een idee Peter b 26 nov 2008 00:33 (CET)"

Het is inderdaad een idee dat in Nederland niet echt breed geïmplementeerd is. Internationaal zijn er wel degelijk behoorlijk wat boeken die aan de omschrijving voldoen. Naast het vrije geschiedenisboek waar we in Nederland aan werken zijn er veel computerboeken van goede kwaliteit te vinden. 'vrije schoolboeken' is een term die in de kranten en de politiek inmiddels - en gelukkig - veel gebruikt wordt. Daarom is de onderbouwing een drogredenering want ook 'ideeën' verdienen een plaats binnen Wikipedia. Het zou toch mooi worden als je bijv. http://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_en_wagen voorziet van zo'n label. Paard en wagen is immers zo goed als uit ons straatbeeld verdwenen en hoeft dus ook niet meer in Wikipedia.

De ironie wil dat Vrijschrift op de Wikimedia Conferentie een complete lezing over 'vrije schoolboeken' heeft gehouden, de term 'vrije schoolboeken' zat zelfs in de titel! Zie http://www.vrijeschoolboeken.nl/Wikimedia_Conferentie voor details.

Het is in ieder geval een interessant statement. Wikipedia ligt wel vaker onder vuur - dat heb je nu eenmaal snel met grote projecten - en dat geldt ook voor de groep 'deletionisten' die alles extreem puur willen houden. Zie bijvoorbeeld:

Screenshot-Vrije-schoolboeken-Wikipedia-Iceweasel.png

Versie 27 november 2008, 09:47

{{ne}}
'''Vrije schoolboeken''', of open schoolboeken, zijn leerboeken waarvan de digitale versies door hun licentie een aantal vrijheden verschaffen:
* Je mag de inhoud kopiëren, zodat het zoveel mogelijk mensen en instanties dient
* Je mag de inhoud veranderen - je wordt zelfs aangemoedigd dat te doen
* Je mag het verkopen, zodat een bron van inkomsten ontstaat
Om die vrijheden te kunnen garanderen is er een speciale voorwaarde
* Je mag niet de licentie eraf halen, waarmee bereikt wordt dat de informatie ook effectief vrij blijft.
Vrije schoolboeken kunnen een revolutie in het onderwijs teweeg brengen:
* De boeken zijn zonder beperkingen en kosten te downloaden
* Toegang tot een schoolboekproject is laagdrempelig, waardoor niet alleen leerkrachten, maar ook leerlingen, ouders en bedrijven kunnen samenwerken aan zo'n project
Veel werk wordt onbetaald door vrijwilligers gedaan, maar dit is geen doel. Ook is het geen doel dat het gratis is (het is wel een prettig bijkomend effect dat de bestanden vrij beschikbaar is). Overheden en andere instanties met belangen kunnen een stimulerende rol spelen bij het tot stand komen van vrije schoolboeken. Op dit moment zijn er weinig boeken die kwalitatief goed genoeg zijn voor gebruik binnen het onderwijs, al zijn er uitzonderingen - in het bijzonder voor ICT-onderwijs.
==Status==
Hoewel al vele jaren op vrije leermiddelen aangedrongen wordt kan het advies<ref>[http://onderwijsraad.nl/uploads/pdf/persbericht_onderwijs_en_open_leermiddelen.pdf Zet in op meer open leermiddelen] persbericht van de Onderwijsraad</ref> van de [[Onderwijsraad]] aan de [[Tweede Kamer]] om open schoolboeken te stimuleren gezien worden als een belangrijk moment in de acceptatie. De [[VO-raad]]<ref>[http://www.vo-raad.nl/nieuws/digitalisering-leermiddelen-scholen-aan-zet Digitalisering leermiddelen: scholen aan zet], artikel VO-raad</ref> en [[Vrijschrift]]<ref>[http://blog.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/archives/10-Hulde-aan-Onderwijsraad-over-vrije-schoolboeken.html Vrijschrift-blog-artikel over het advies van de Onderwijsraad]</ref> scharen zich grotendeels achter dit advies. Na de presentatie van Vrijschrift<ref>[http://www.vrijeschoolboeken.nl/Presentatie_Tweede_Kamer_over_vrije_schoolboeken Presentatie voor de Tweede Kamer] van Vrijschrift</ref> aan de Tweede Kamer bleek er een Kamermeerderheid voor vrije schoolboeken te zijn ontstaan<ref>[http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article1870001.ece/Kamer_enthousiast_over__vrije_schoolboeken_.html Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en SP wil de weg vrij maken voor vrije leermiddelen], artikel in Trouw</ref>. Als de [[Regering|regering]] het goed oppakt, dan is een groei en doorbraak van vrije schoolboeken mogelijk.
==Licenties==
De licentie van een vrij schoolboek is vergelijkbaar met de licentie van artikelen op [[Wikipedia]] of [[Wikibooks]]. De twee meest geschikte licentievormen zijn:
* De [[GNU-licentie_voor_vrije_documentatie|GNU-licentie voor vrije documentatie]]<ref>[http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf Een vertaling van de GNU-licentie voor vrije documentatie] (niet officieel)</ref><ref>[http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html De 'GNU Free Documentation License']</ref>
* De [[Creative_Commons|Creative Commons (CC) Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie]]<ref>[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ De Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie]</ref>
[[Vrijschrift.org|Vrijschrift]] adviseert bij vrije schoolboeken dubbele licenties<ref>[http://www.vrijeschoolboeken.nl/Kernpunten Kernpunten over vrije schoolboeken] van Vrijschrift</ref>, hetgeen wil zeggen dat beide licentievormen toegepast worden, op teksten maar ook op afbeeldingen en geluids- en videofragmenten.
==Trivia==
In het voorbeeld van de presentatie<ref>[http://onderwijsraad.nl/uploads/pdf/presentatie_advies_leermiddelen.pdf Presentatie advies leermiddelen] van de Onderwijsraad</ref> aan de Tweede Kamer werd een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delenlicentie gebruikt. Door de uitsluiting van commerciële doeleinden kan het voorbeeld niet vrij genoemd worden. Hoewel angst voor commercieel misbruik van de inspanningen van schrijvers begrijpelijk is, blijkt de licentie in de praktijk voldoende waarborgen te bieden om misbruik uit te sluiten.
==Referenties==
{{Reflist}}
[[Categorie:Onderwijs]]

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie