Brief aan Heleen Dupuis

Geachte mevrouw Dupuis

Via de media vernam ik zojuist dat u fel tegenstander bent van 'gratis' schoolboeken. Stichting Vrijschrift deelt uw mening en als deler van liberaal gedachtegoed vermoed ik dat onze argumenten een behoorlijke overlap hebben. Niet voor niets opent de site http://www.vrijeschoolboeken.nl/ met de tekst:

Gratis bestaat niet in een vrije markteconomie en 'gratis' schoolboeken worden gewoon nog duurder aan een andere kassa betaald met meer geld van de burger. Een overheid die spreekt over 'gratis' schoolboeken bedriegt ons. Een overheid die een revolutionair concept zoals vrije schoolboeken negeert handelt schaamteloos in strijd met collectieve belangen van de burgers.

Ongetwijfeld kent u Wikipedia. Minder bekend is dat de licentie van Wikipedia het juist mogelijk maakt dat iedereen kan deelnemen aan het schrijven van lemma's terwijl de kwaliteit toch gecontroleerd wordt. Die licentie toepassen op schoolboeken zou de kosten drastisch drukken en de kwaliteit ten goede komen. Echter: een schoolboek is niet vergelijkbaar met het schrijven van een artikel. Een investering - hoe beperkt ook - is nodig om een initiƫle duw te geven aan het kansrijke project. Daar laat de overheid de belangen van de mensen die zij vertegenwoordigen liggen.

Ondanks het droeve feit dat ook de eerste kamer gisteren akkoord is gegaan met het wetsvoorstel voor 'gratis' schoolboeken en ondanks het feit dat de staatssecretaris slechts een functieomschrijving van OCW gebruikt als argument om het vrije schoolboekenproject vooral te kunnen negeren zou het kunnen zijn dat u wel begrijpt wat voor kansen hier liggen voor beter en goedkoper onderwijs.

Er is inmiddels aardig wat geschreven op http://www.vrijeschoolboeken.nl/ maar een bondig overzicht van kernpunten maakt veel duidelijk: http://www.vrijeschoolboeken.nl/Kernpunten

Met vriendelijke groet,

Wiebe van der Worp, voorzitter Stichting Vrijschrift.org Workum, 29 mei 2008.

ps. Deze brief staat op http://www.vrijeschoolboeken.nl/Brief_aan_Heleen_Dupuis, ik voeg uw reactie graag toe.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie