Overleg in de Tweede Kamer

Op 22 oktober was er een gesprek met politici en betrokkenen. Los daarvan is er een gesprek geweest met D66 die het initiatief ook steunen. De opvatting van Vrijschrift is dat de stichting moet overwegen om een actieve rol op zich te nemen, hier buigt het bestuur zich over. Daarnaast bleek er onduidelijkheid te bestaan over licenties en dat is met name de reden om het document 'Aanbevelingen implementatie vrije schoolboeken' te maken.

 • Arend Schulp (auteur vrije geschiedenis, Vrijschrift)
 • Hans Hensen (Open Universiteit)
 • Jack Biskop (Tweede Kamerlid CDA)
 • Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP)
 • Jeroen Dekkers (penningmeester Vrijschrift)
 • Joerie Oudshoorn (lid Vrijschrift)
 • Johan Gademan (Math4all)
 • Liesbeth van der Worp (lid Vrijschrift)
 • Margot Kraneveldt (Tweede Kamerlid PvdA)
 • Stefan de Konink (lid Vrijschrift)
 • Wiebe van der Worp (Voorzitter Vrijschrift)

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie