Diff for "Veelgestelde vragen"

Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-05-30 23:33:51
Size: 231
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 4 as of 2009-11-19 08:25:47
Size: 221
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
<<TableOfContents([maxdepth])>> <<TableOfContents()>>

Feiten

Wat geven we in Nederland uit aan schoolboeken?

Met zijn allen geven we een kleine miljard jaarlijks uit aan schoolboeken. Voor een schatting zie kosten_macro.ods

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie