Diff for "Verder met vrijeschoolboeken"

Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2008-12-08 16:35:51
Size: 3083
Comment:
Revision 4 as of 2008-12-08 19:38:42
Size: 3684
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Wikiwijs dient grassroots te zijn met toegang voor iedereen en inbreng van iedereen. Ook de licentiekeuze dient helder te zijn en er is maar één licentie die in aanmerking komt: de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie (CC By SA). Doe je dat, dan sta je achter het concept van vrije schoolboeken. Vrijschrift is de bewaker en promotor van dit concept. Vrijschrift kan het echter niet invullen - en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, iedereen moet ermee aan de slag kunnen gaan. OCW heeft twee cruciale fouten gemaakt bij het kopiëren van vrije schoolboeken naar Wikiwijs. De licentiekeuze is publiek domein (het is rechtenvrij, feitelijk is er geen licentie) en sluit daarmee niet aan op bestaand vrij materiaal met een CC By SA-licentie zoals materiaal op Wikimedia. Daarnaast sluit OCW partijen uit, het is alleen voor leerkrachten. Zie eventueel het persbericht voor nadere uitleg. Wikiwijs lijkt op vrije schoolboeken maar is het niet totdat de fouten van OCW hersteld zijn. [http://www.wikiwijsinhetonderwijs.nl Wikiwijs] dient [http://nl.wikipedia.org/wiki/Grassroots grassroots] te zijn met toegang voor iedereen en inbreng van iedereen. Ook de [:Licentiekeuze:licentiekeuze] dient helder te zijn en er is maar één licentie die in aanmerking komt: de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie (CC By SA). Doe je dat, dan sta je achter het concept van [:Kernpunten:vrije schoolboeken]. [http://www.vrijschrift.org Vrijschrift] is de bewaker en promotor van dit concept. Vrijschrift kan het echter niet invullen - en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, iedereen moet ermee aan de slag kunnen gaan. OCW heeft [http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/politiek/2008-December/000007.html twee cruciale fouten] gemaakt bij het kopiëren van vrije schoolboeken naar Wikiwijs. De licentiekeuze is [:Licentiekeuze:publiek domein] (het is rechtenvrij, feitelijk is er geen licentie) en sluit daarmee niet aan op bestaand vrij materiaal met een [:Licentiekeuze:CC By SA-licentie] zoals materiaal op Wikimedia. Daarnaast sluit OCW partijen uit, het is alleen voor leerkrachten. Zie eventueel [http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/politiek/2008-December/000007.html het persbericht] voor nadere uitleg. Wikiwijs lijkt op vrije schoolboeken maar is het niet totdat de fouten van OCW hersteld zijn.
Line 7: Line 7:
Verschillende partijen met verschillende drijfveren staan nu al te popelen om Wikiwijs in te vullen. De beweegredenen lopen uiteen van puur financieel tot idealistisch. Het is belangrijk dat het concept van vrije schoolboeken overeind blijft staan en dat OCW de twee fouten herstelt. Daarom is het belangrijk dat er een alliantie tot stand komt van mensen en organisaties die achter het concept van vrije schoolboeken staat. Verschillende partijen met verschillende drijfveren staan nu al te popelen om Wikiwijs in te vullen. De beweegredenen lopen uiteen [http://www.vrijeschoolboeken.nl/Wikiwijs_en_vrije_schoolboeken_in_Radio_Online van puur financieel tot idealistisch]. Het is belangrijk dat het concept van vrije schoolboeken overeind blijft staan en dat OCW de twee fouten herstelt. Daarom is het belangrijk dat er een alliantie tot stand komt van mensen en organisaties die achter het concept van vrije schoolboeken staan.
Line 19: Line 19:
 * Het domein vrijeschoolboeken.nl kan gebruikt worden zolang de doelen van de alliantie goed uitgevoerd worden.  * Het domein [http://www.vrijeschoolboeken.nl vrijeschoolboeken.nl] kan gebruikt worden zolang de doelen van de alliantie goed uitgevoerd worden.
Line 22: Line 22:
Het is zaak dat er een nieuwe groep geformeerd wordt van enthousiaste mensen en partijen. BON heeft belang bij goed leermateriaal van en voor leerkrachten. De consumentenbond heeft een indirect belang als het gaat om de in belasting verrekende kosten van 'gratis' schoolboeken en een rechtstreeks belang bij de kosten van niet 'gratis' boeken. Vrijschrift wil graag het concept bewaken en uitgevoerd zien. Wikimedia Nederland heeft een belang bij vrije kennis en kan een rol spelen voor multimediabestanden. Veel Wikipedianen willen vast helpen en er is natuurlijk Wikibooks. Ook uitgevers zijn welkom zolang ze zich conformeren aan de CC By SA-licentievorm (en dat kan leert o'Reilly ons). Het is zaak dat er een nieuwe groep geformeerd wordt van enthousiaste mensen en partijen. [http://www.beteronderwijsnederland.net BON] heeft belang bij goed leermateriaal van en voor leerkrachten. De [http://www.consumentenbond.nl/ Consumentenbond] heeft een indirect belang als het gaat om de in belasting verrekende kosten van 'gratis' schoolboeken en een rechtstreeks belang bij de kosten van niet 'gratis' boeken. Vrijschrift wil graag het concept bewaken en uitgevoerd zien. [http://wikimediafoundation.org/wiki/Hoofdpagina Wikimedia Nederland] heeft een belang bij vrije kennis en kan een rol spelen voor multimediabestanden. Veel Wikipedianen willen vast helpen en er is natuurlijk Wikibooks. Ook uitgevers zijn welkom zolang ze zich conformeren aan de CC By SA-licentievorm (en dat kan leert [http://oreilly.com/openbook/ o'Reilly] ons).
 • DIT IS EEN CONCEPT, NOG GEEN GOEDKEURING BESTUUR EN KAN AANGEPAST WORDEN NAAR WENS

Wikiwijs: kopie van vrije schoolboeken met fouten

[http://www.wikiwijsinhetonderwijs.nl Wikiwijs] dient [http://nl.wikipedia.org/wiki/Grassroots grassroots] te zijn met toegang voor iedereen en inbreng van iedereen. Ook de [:Licentiekeuze:licentiekeuze] dient helder te zijn en er is maar één licentie die in aanmerking komt: de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie (CC By SA). Doe je dat, dan sta je achter het concept van [:Kernpunten:vrije schoolboeken]. [http://www.vrijschrift.org Vrijschrift] is de bewaker en promotor van dit concept. Vrijschrift kan het echter niet invullen - en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, iedereen moet ermee aan de slag kunnen gaan. OCW heeft [http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/politiek/2008-December/000007.html twee cruciale fouten] gemaakt bij het kopiëren van vrije schoolboeken naar Wikiwijs. De licentiekeuze is [:Licentiekeuze:publiek domein] (het is rechtenvrij, feitelijk is er geen licentie) en sluit daarmee niet aan op bestaand vrij materiaal met een [:Licentiekeuze:CC By SA-licentie] zoals materiaal op Wikimedia. Daarnaast sluit OCW partijen uit, het is alleen voor leerkrachten. Zie eventueel [http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/politiek/2008-December/000007.html het persbericht] voor nadere uitleg. Wikiwijs lijkt op vrije schoolboeken maar is het niet totdat de fouten van OCW hersteld zijn.

Wikiwijs vraagt om een antwoord

Verschillende partijen met verschillende drijfveren staan nu al te popelen om Wikiwijs in te vullen. De beweegredenen lopen uiteen [http://www.vrijeschoolboeken.nl/Wikiwijs_en_vrije_schoolboeken_in_Radio_Online van puur financieel tot idealistisch]. Het is belangrijk dat het concept van vrije schoolboeken overeind blijft staan en dat OCW de twee fouten herstelt. Daarom is het belangrijk dat er een alliantie tot stand komt van mensen en organisaties die achter het concept van vrije schoolboeken staan.

Opbouw alliantie

 • Deelnemers staan achter het concept van vrije schoolboeken en achter Wikiwijs mits Wikiwijs op een aantal kritieke punten wordt aangepast.
 • Deelnemers kunnen op basis van consensus als één groep naar buiten treden om belangen te behartigen.
 • Aspirantdeelnemers zijn na acceptatie welkom mits ze achter het concept staan.
 • Deelnemers die gevraagd zijn om deel te nemen zijn:
  • Beter Onderwijs Nederland
  • Consumentenbond
  • Vrijschrift
  • Wikimedia Nederland
 • De alliantie heeft geen rechtsvorm, dit kan indien gewenst later geregeld worden.
 • Het domein [http://www.vrijeschoolboeken.nl vrijeschoolboeken.nl] kan gebruikt worden zolang de doelen van de alliantie goed uitgevoerd worden.

 • Vrijschrift levert de nodige digitale voorzieningen.

Het is zaak dat er een nieuwe groep geformeerd wordt van enthousiaste mensen en partijen. [http://www.beteronderwijsnederland.net BON] heeft belang bij goed leermateriaal van en voor leerkrachten. De [http://www.consumentenbond.nl/ Consumentenbond] heeft een indirect belang als het gaat om de in belasting verrekende kosten van 'gratis' schoolboeken en een rechtstreeks belang bij de kosten van niet 'gratis' boeken. Vrijschrift wil graag het concept bewaken en uitgevoerd zien. [http://wikimediafoundation.org/wiki/Hoofdpagina Wikimedia Nederland] heeft een belang bij vrije kennis en kan een rol spelen voor multimediabestanden. Veel Wikipedianen willen vast helpen en er is natuurlijk Wikibooks. Ook uitgevers zijn welkom zolang ze zich conformeren aan de CC By SA-licentievorm (en dat kan leert [http://oreilly.com/openbook/ o'Reilly] ons).

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie