Vergadering 2008 September

Doel is om wat zaken concreet in real life te bespreken.

 • Handige locatie: Amsterdam, Café Wildschut, Roelof Hartplein 1-3, 1071 TR Amsterdam, Netherlands - 020 6768220‎
 • 11 september om 10.00 uur
 • Meer op Vrije geschiedenis


Wie is wie?

CIMG6835_wiki.jpg V.l.n.r. Arend, Joeri, Stefan, Wiebe

Agenda

Kennismaking

 1. Inventarisatie welke activiteiten (en dus kwaliteiten in een team) nodig zijn voor het bereiken van een vrij schoolboek/vrije schoolboeken.
 2. Bespreken geschiedenisboek ter bewerking
 3. Werkplan/Doelijst
 4. Voorlichting bij politiek n.a.v. rapport onderwijsraad 'Leermiddelen voor de 21e eeuw' http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/leermiddelen_voor_de_21e_eeuw.pdf

 5. Digitale pioniers
 6. Volgende vergadering

Eerste inventarisatie (ad 1)

 • inhoudelijke kwaliteit in het vak
 • didactische kwaliteit
 • lay-out
 • illustraties
 • server
 • pr algemeen
 • voorlichting scholen
 • politieke voorlichting
 • ontwikkeltool op internet
 • open source juridische kennis
 • proefklassen/scholen

Digitale Pioniers (ad 5)

De digitale pioniers hebben in de periode 8 september tot 10 oktober een ronde met het thema 'Open'. Dat sluit erg goed aan bij wat wij willen doen. Bij indienen voor 26 september krijgen we feedback op de aanvraag.

Ideeën (ongesorteerd)

 • uitzoeken wat de beste strategie is open leermiddelen op de agenda en uiteindelijk in de klas te krijgen.
 • pilot-projecten (?)
 • gereedschappen (selectie en ontwikkeling, hier kan in internationaal verband het nodige worden gedaan).
 • aanschrijven van auteurs van iets verouderde of niet langer gebruikte methodes, of hun rechten mogelijk bij hen liggen, en vragen deze beschikbaar te stellen.
 • voorlichten politiek voor het concept "vrije leermiddelen" (als efficiënt, pro-vrije markt, flexibel, etc.)
 • bepleiten dat opdrachten voor het ontwikkelen van methoden gescheiden kunnen worden voor opdrachten tot het vermenigvuldigen van dergelijke methoden.
 • bepleiten dat materiaal gemaakt met (percentage) publieke middelen in het Publiek Domein thuishoren, of eventueel CC-SA-BY.
 • bepleiten dat docenten die in het kader van hun betrekking (ze zijn immers ambtenaar) leermiddelen maken, verplicht moeten worden deze ook vrij te geven, en zeker niet kunnen verkopen aan een commerciële partij (Ik weet niet in hoeverre dit voorkomt, maar veel schrijvers van methoden hebben natuurlijk roots in het onderwijs, en veel onderwijzers maken veel materiaal tijdens het werk).

Deelnemers

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie